Lamvisachauau.com

"Dịch vụ tư vấn làm visa Châu Âu"

Dic vu lam visa Duc

Visa Đức: Thẩm tra giấy tờ cá nhân

Việc chứng thực giấy tờ của Việt Nam đã được Bộ Ngọai giao Đức đồng ý chấm dứt. Trong những trường hợp cần thiết, các Cơ quan có thẩm quyền của Đức có thể yêu cầu Tổng Lãnh sự quán Đức tại Tp. Hồ Chí Minh tiến hành thẩm tra tính chính xác của hình […]

Xem chi tiết

Hanoi visa | vietnam visas | lam visa | vietnam cheap tours | directory |