Lamvisachauau.com

"Dịch vụ tư vấn làm visa Châu Âu"

Dich vu lam visa Duc

Làm visa công tác Đức

Visa đi công tác Đức chỉ được phép lưu trú tối đa 90 ngày Để nộp đơn xin cấp thị thực, Quý vị thực hiện theo ba bước sau đây: 1. Đặt hẹn qua internet Kiểm tra trong hộp thư điện tử của Quý vị, để tránh trường hợp thư xác nhận đặt hẹn có […]

Xem chi tiết

Visa Đức: Visa đi thăm thân nhân ở Đức

Visa loại này chỉ được phép lưu trú tối đa 90 ngày Để nộp đơn xin cấp thị thực, Quý vị thực hiện theo ba bước sau đây: 1. Đặt hẹn qua internet Kiểm tra trong hộp thư điện tử của Quý vị, để tránh trường hợp thư xác nhận đặt hẹn có bị xóa […]

Xem chi tiết

Hanoi visa | vietnam visas | lam visa | vietnam cheap tours | directory |