Lamvisachauau.com

"Dịch vụ tư vấn làm visa Châu Âu"

Visa đi Ba Lan

Làm visa Du lịch Ba Lan

Hồ sơ xin visa Du lịch Ba Lan bao gồm: 1. Điền đầy đủ vào tờ khai xin thị thực kèm theo 02 ảnh. 2. Hộ chiếu gốc. 3. Photo tất cả các trang hộ chiếu trừ trang trắng. 4. Bảo hiểm có giá trị trên toàn lãnh thổ các nước Schengen. 5. Giấy xác […]

Xem chi tiết

Làm visa công tác tại Ba Lan

Hồ sơ xin visa Công tác Ba Lan bao gồm: 1. Điền rõ ràng, đầy đủ thông tin vào đơn xin Visa kèm 02 ảnh. 2. Hộ chiếu gốc 3. Photo tất cả những trang hộ chiếu trừ trang trắng. 4. Bảo hiểm có giá trị trên toàn lãnh thổ các nước Schengen, trong suốt […]

Xem chi tiết

Làm visa thăm thân Ba Lan

Hồ sơ xin visa thăm thân Ba Lan bao gồm: 1. Điền rõ ràng, đầy đủ thông tin vào đơn xin cấp Visa kèm theo 02 ảnh. 2. Hộ chiếu gốc 3. Photo tất cả những trang hộ chiếu trừ trang trắng. 4. Bảo hiểm có giá trị trên toàn lãnh thổ các nước Schengen, […]

Xem chi tiết

Hanoi visa | vietnam visas | lam visa | vietnam cheap tours | directory |