Lamvisachauau.com

"Dịch vụ tư vấn làm visa Châu Âu"

Visa đi Bỉ

Làm visa Du lịch Bỉ

Hồ sơ xin visa Du lịch Bỉ bao gồm: 1. Hộ chiếu còn giá trị ít nhất 03 tháng. 2. 02 tờ khai xin Visa theo mẫu + 02 ảnh mới cỡ hộ chiếu. 3. Giấy tờ chứng minh mục đích của chuyến đi: 4. Giấy tờ chứng minh công việc ổn định tại Việt […]

Xem chi tiết

Làm visa Công tác Bỉ

Hồ sơ xin visa Công tác Bỉ bao gồm: 1. Hộ chiếu gốc còn giá trị ít nhất 03 tháng. 2. 02 tờ khai xin Visa theo mẫu + 02 ảnh mới cỡ hộ chiếu. 3. Chứng minh thư nhân dân. 4. Giấy tờ chứng minh Bảo hiểm du lịch. 5. Chứng minh mục đích […]

Xem chi tiết

Làm Visa thăm thân Bỉ

Hồ sơ xin visa Thăm thân Bỉ bao gồm: 1. Hộ chiếu gốc còn giá trị ít nhất 03 tháng. 2. 02 tờ khai xin visa theo mẫu + 02 ảnh mới cỡ hộ chiếu. 3. Chứng minh thư nhân dân. 4. Giấy tờ chứng minh Bảo hiểm du lịch. 5. Chứng minh mục đích […]

Xem chi tiết

Làm visa Tham gia Hội nghị, Khóa học Bỉ

Hồ sơ xin visa Tham gia Hội nghị, Khóa học Bỉ bao gồm: 1. Hộ chiếu gốc còn giá trị ít nhất 03 tháng. 2. 02 tờ khai xin Visa theo mẫu + 02 ảnh mới cỡ hộ chiếu. 3. Chứng minh thư nhân dân. 4. Giấy tờ chứng minh Bảo hiểm du lịch. 5. […]

Xem chi tiết

Hanoi visa | vietnam visas | lam visa | vietnam cheap tours | directory |