May 31, 2023

Visa Séc: Các thủ tục xin Visa Séc trên 90 ngày

Cùng với đơn xin visa đi Séc trên 90 ngày, bạn cần phải trình các giấy tờ sau:

1. Hộ chiếu
2. 02 ảnh chụp (giống nhau), 01 ảnh được dán trên đơn xin thị thực, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của đương đơn
3. Phương tiện tài chính để lưu trú tại lãnh thổ Cộng hòa Séc
4. Các chứng từ chứng minh mục đích lưu trú tại lãnh thổ Cộng hòa Séc, đặc biệt là những chứng từ sau:

Cho mục đích lao động

Bản photo công chứng giấy phép lao động thời hạn trên 90 ngày do Cơ quan Lao động Cộng hòa Séc cấp. Thành viên công ty, cơ quan pháp định, thành viên cơ quan pháp định hoặc những cơ quan khác trực thuộc công ty thương mại và có chức năng thực hiện những công việc thông thường của pháp nhân đại diện cho các công ty thương mại cũng phải trình chứng từ này. Thành viên của Hợp tác xã hoặc cơ quan pháp định của Hợp tác xã hay những cơ quan khác thuộc Hợp tác xã mà được phép thực hiện những công việc thông thường của pháp nhân đại diện cho Hợp tác xã cũng cần phải nộp chứng từ này kèm theo đơn xin thị thực. Thay vì nộp bản photo công chứng giấy phép lao động, người nước ngoài có thể trình mã số hành chính của đơn xin cấp giấy phép lao động và địa chỉ của Cơ quan Lao động nơi xin cấp giấy phép lao động.

Cho mục đích đoàn tụ

Bản photo công chứng giấy kết hôn trong trường hợp là vợ chồng, bản photo công chứng giấy khai sinh trong trường hợp trẻ em chưa lập gia đình dưới 18 tuổi, những chứng từ khác chứng minh quan hệ họ hàng trong những trường hợp khác, ví dụ như bố mẹ đã quá già, giấy kết hôn cho người đồng giới.

Cho mục đích kinh doanh

Bản photo công chứng giấy triệu tập về việc trì hoãn cấp giấy phép kinh doanh: bao gồm cả giấy phép kinh doanh chung và giấy phép kinh doanh cấp cho những ngành nghề đặc trưng do Cơ quan đăng ký kinh doanh Cộng hòa Séc cấp; chứng từ phải chứng minh được việc quyết định cấp giấy phép kinh doanh bị trì hoãn chỉ vì lý do thiếu giấy phép lưu trú, hoặc thiếu thị thực trên 90 ngày. Hoặc nộp bản photo công chứng giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh cấp cho những ngành nghề đặc trưng hoặc giấy chứng nhân về người nước ngoài có đủ điều kiện thông thường và đặc biệt để hoạt động kinh doanh theo Điều luật 46 Bộ luật số 326/1999 Sb., và Điều luật 47 mục 7 Bộ luật số 455/1991 Sb. về kinh doanh buôn bán, hoặc giấy chứng nhận về đăng ký quản lý những nông dân kinh doanh cá thể tại Ủy ban nhân dân địa phương. Việc trình giấy chứng nhận mục đích lưu trú nêu trên tại Cộng hòa Séc được coi như đã hoàn thành, nếu người nước ngoài ghi trong đơn xin làm visa mã số đăng ký kinh doanh và thông tin về Cơ quan kinh doanh nơi đăng ký.

Cho mục đích du học (học tập, thực tập)

Bản sao công chứng giấy báo nhập học do nhà trường cấp
– Cho mục đích lưu trú để quản lý điều hành – tham gia vào các pháp nhân thành lập theo Bộ luật số 513/1991 Sb.:

a) Thành viên của công ty, cơ quan pháp định hoặc thành viên của cơ quan pháp định hoặc cơ quan khác thuộc công ty thương mại không chịu trách nhiệm thực hiện những công việc thông thường của pháp nhân đại diện cho các công ty thương mại.

Nộp bản photo của bản trích lục từ danh sách các công ty thương mại có thể chứng minh rằng đương sự đã hoàn tất các điều kiện quy định; nếu đương sự không thể trình giấy tờ nói trên vì lý do cho đến nay đương sự chưa được ghi vào danh sách các công ty thương mại vì chưa có giấy phép lưu trú, thì phải trình bản photo của hợp đồng thành lập công ty hoặc biên bản công chứng về thành lập công ty hoặc sửa đổi công ty, nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần thì cần phải trình bản photo điều lệ được đưa ra theo hợp đồng thành lập mà có thể chứng minh người nước ngoài có đủ điều kiện theo quy định. Trong thực tế, người nước ngoài không có trách nhiệm những công việc thông thường được quy định trong danh mục các hoạt động của pháp nhân trong công ty thương mại có thể được chứng minh trong đơn xin.

b) Thành viên của Hợp tác xã hoặc thành viên của cơ quan pháp định hoặc các cơ quan khác thuộc Hợp tác xã không có chức năng thực hiện những công việc thông thường của pháp nhân thì có quyền đại diện cho hợp tác xã.
Bản photo của bản trích lục từ danh sách các công ty thương mại có thể chứng minh rằng đương sự đã hoàn tất các điều kiện quy định; nếu đương sự không thể trình giấy tờ nói trên vì lý do cho đến nay đương sự chưa được ghi vào danh sách các công ty thương mại vì chưa có giấy phép lưu trú, thì phải trình bản photo của biên bản công chứng về việc thành lập hoặc thay đổi hợp tác xã hoặc biên bản công chứng về sự ủy nhiệm của Ban chủ nhiệm Hợp tác xã cho thành viên hợp tác xã làm cơ quan pháp nhân trong đó có thể hiện rằng đương sự đã hoàn tất các điều kiện quy định. Trong thực tế, người nước ngoài không có trách nhiệm không có trách nhiệm những công việc thông thường được quy định trong danh mục các hoạt động của pháp nhân trong hợp tác xã, được chứng minh trong đơn xin.

5. Chứng từ bảo đảm chỗ ở trong thời gian lưu trú tại lãnh thổ Cộng hòa Séc (sau đây được gọi là chứng từ về bảo đảm chỗ ở)

* chứng từ bảo đảm chỗ ở được coi là những chứng từ mà người nước ngoài dùng để chứng minh chỗ ở của mình, bao gồm thực tế là chỗ ở được đảm bảo trong thời gian lưu trú từ – đến, không bị hạn chế, đó là:

a) bản chính hay bản photo hợp đồng về chỗ ở, hợp đồng thuê nhà, hoặc hợp đồng có nội dung tương tự

b) giấy chứng nhận của thể nhân hoặc pháp nhân cung cấp chỗ ở, bao gồm cả giấy chứng nhận do chủ nhà cấp theo yêu cầu của người nước ngoài (theo Điều 100, mục e) Bộ Luật số 326/1999 Sb.), người nước ngoài dưới 15 tuổi không thuộc mục a, cũng có thể xuất trình chứng từ này.

c) bản chính hay bản photo trích lục sở hữu bất động sản, nếu đương đơn là chủ sở hữu bất động sản, hoặc
* chỗ ở phải nằm trong khu vực dành để ở, lưu trú hoặc du lịch.

6. Chứng từ tương đương với Phiếu lý lịch tư pháp được cấp bởi Nhà nước mà người nước ngoài mang quốc tịch, và cả những nước mà người nước ngoài đã lưu trú liên tiếp 06 tháng trong vòng 03 năm cuối cùng

Trước khi được cấp thị thực trên 90 ngày, người nước ngoài có nghĩa vụ xuất trình chứng từ về bảo hiểm y tế du lịch trong thời gian lưu trú tại Cộng hòa Séc (theo giá trị của thị thực).

Những hướng dẫn khác:

1. Đương đơn xuất trình những chứng từ nêu trên (bao gồm cả đơn xin thị thực) cả bản chính và một bản photo

2. Đương đơn phải đệ đơn trực tiếp, việc phỏng vấn sẽ được thực hiên ngay trong lúc đương đơn nộp hồ sơ, không thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ

3. Lệ phí được thanh toán bằng đồng EUR qua tài khoản Ngân hàng sau khi nộp hồ sơ và phỏng vấn, mức lệ phí được quy định theo tỷ giá của đồng Kc/EUR, đương đơn mang nộp cho Đại sứ quán biên lai nộp lệ phí muộn nhất vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày nộp hồ sơ xin thị thực

4. Những thông tin khác có thể tìm kiếm tại trang tin điện tử của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc ( www.mvcr.cz).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *