May 18, 2021

Làm visa công tác Ý

Hồ sơ xin visa Công tác Ý bao gồm: 1. Hộ chiếu gốc còn hạn. 2. 2 ảnh 4×6cm, nền trắng. 3. Booking vé máy …